Opšta pravila

Razmjena informacija, obavještenja i oglasa se posebno odnosi na:

 1. Informacije, oglase i obavještenja o prodaji, kupovini ili razmjeni pomagala;
 2. Informacije, oglase i obavještenja koja se odnose na održavanje kulturnih i zabavnih sadržaja u kojima učestvuju slijepe i slabovide osobe ili su ti sadržaji prilagođeni za potrebe slijepih i slabovidih osoba;
 3. Informacije, oglase i obavještenja koja se odnose na informativne sadržaje koji će biti emitovani u radio i tv emisijama ili se mogu naći na internetu a odnose se na slijepe i slabovide osobe;
 4. Informacije, oglase i obavještenja koja se odnose na održavanje sportskih takmičenja u kojima učestvuju slijepe i slabovide osobe;
 5. Informacije, oglase i obavještenja koja imaju lični / privatni karakter;
 6. Informacije, oglase i obavještenja koja se odnose na aktivnosti organizacija ili ustanova za slijepe i slabovide osobe;

Sadrzaj poruka mora biti u skladu sa ciljevima i pravilima mailing liste "info". Ova mailing lista nije zamjena za druge komercijalne medije koji objavljuju informacije, oglase i obavještenja

 1. Nije moguće objavljivati informacije, oglase i obavještenja o proizvodima ili uslugama koje nemaju nikakvu vezu sa potrebama slijepih i slabovidih osoba;
 2. Nije preporučljivo objavljivati informacije, oglase i obavještenja koja se odnose na kulturne, zabavne i druge sadržaje a koji se na neki način ne mogu vezivati za potrebe ili interese slijepih i slabovidih osoba;
 3. Nije moguće objavljivati informacije, oglase i obavještenja koja se odnose na informativne sadržaje koji će biti emitovani u radio i tv emisijama ili se mogu naći na internetu akoji nemaju neku vezu sa slijepim i slabovidim osobama. Nije moguće objavljivati redovan radio ili tv program;
 4. Nije moguće objavljivati informacije, oglase i obavještenja koja se odnose na sportska takmičenja u kojima ne učestvuju slijepe ili slabovide osobe;
 5. Cilj mailing liste "info" nije da razmjenjuje informacije, oglase i obavještenja koja imaju lični ili privatni karakter a koji nije za javno objavljivanje. Svaki član ove liste sam odlučuje šta od ličnih i privatnih informacija, oglasa i obavještenja želi podjeliti na listi;
 6. Nije moguće objavljivati informacije, oglase i obavještenja iz organizacija i ustanova za slijepe koje nisu zvanične i provjerene;

Privatnost i odricanje od odgovornosti

 1. Moderatori mailing liste "info" nisu odgovorni za sadržaj ili tačnost podataka u porukama koje su prošle listom. Za tačnost su odgovorni autori poruka.
 2. Moderatori mailing liste "info" neće objavljivati podatke o članovima liste. Povremeno će biti objavljivani samo statistički podaci kao što je: ukupan broj članova, broj objavljenih poruka i slično.
 3. Mailing lista "info" će čuvati arhivu poruka koja je dostupna samo članovima ove liste.
 4. Svaki član će sam odlučiti koje će podatke ostavljati za moguće kontakte. Svaka poruka koja prođe ovom listom omogućava da se vidi e-adresa osobe koja je poslala tu poruku.

Ko sve može biti član mailing liste "info"?

 1. Po automatizmu, svaki član mailing lista: "SliKom", "Knjigoteka" i "OiM", " može biti član mailing liste "info".
 2. U svakom drugom slučaju moderatori mailing liste "info" će odlučivati o članstvu.
 3. Članstvo na mailing listu "info" će biti uskraćeno svakom za koga se moderatori uvjere da zloupotrebljava e-poruke ili druge informacije koje su prošle listom.

Način rada mailing liste "info"

 1. Na ovoj listi se samo objavljuju informacije, oglasi i obavještenja a rasprava se vodi isključivo preko privatnih e-adresa.
 2. Maling lista "info" je tako podešena da svaki odgovor na poruku koja je prošla listom ide autoru poruke, na njegovu ličnu e-adresu a ne preko liste.
 3. Potrebno je da poruka koja sadrži informaciju, oglas ili obavještenje sadrži jasno prepoznatljiv "display name" i dodatne informacije o načinu za kontaktiranje zainteresovanih kao što je: Skype ID, broj fiksnog telefona ili mobitela, druga e-adresa, web strana i slično. Na kraju poruke mora biti potpis autora poruke ili autora oglasa. Sami odlučujete koje od ovih podataka ćete staviti u e-poruku.

Podaci za potrebe moderatora

 1. Potrebno je da moderatori znaju vaše puno ime i prezime ili zvanični naziv organizacije ili ustanove.
 2. Potrebno je da moderatori znaju vaše mjesto boravka kao što je grad i drzava gdje zivite ili trenutno boravite.
 3. Potrebno je da moderatori znaju da li ste slijepi, slabovidi ili osoba bez invaliditeta. Ove podatke nije potrebno da šalju članovi mailing lista: "SliKom", "Knjigoteka" i "OiM".
 4. Za sve informacije, probleme u vezi slanja ili primanja e-poruka, kontaktirati moderatore mailing liste "info". E-adresa moderatora: <portal@slikom.online>