Upoznavanje sa pravilima mailing liste "Knjigoteka"

U ovom poglavlju se nalaze pravila mailing liste "Knjigoteka" koja važe od: 1. januara 2019.

 1. Opšta pravila
  1. Mailing lista "Knjigoteka" je osnovana 24. jula 2007. i namjenjena za druženje uz knjigu, za objavljivanje vlastitih radova i za razmjenu knjiga svih žanrova između članova u elektronskim formatima pristupačnim slijepim i slabovidim osobama. Pod knjigom se podrazumijevaju:
   1. tekstovi svih žanrova;
   2. djela iz lijepe književnosti;
   3. naučna i popularna literatura;
   4. udžbenici i priručnici;
   5. i drugo..;
  2. Mailing lista "Knjigoteka" je grupa zatvorenog tipa radi poštivanja autorskih prava. Ovoj mailing listi se možete priključiti samo ako ste spremni dijeliti svoje knjige ili ako ste spremni pomoći članovima liste u pronalaženju i dolaženju do knjiga u njima pristupačnim elektronskim formatima bez ostvarivanja bilo kakve komercijalne koristi.
  3. Članovi mailing liste "Knjigoteka" mogu biti slijepe, slabovide i druge osobe koje vide normalno ali imaju specifične potrebe jer rade u ustanovama za slijepe ili slabovide osobe.
  4. Član mailing liste "Knjigoteka" može biti samo pojedinac koji na listi ima prijavljenu jednu e-adresu.
 2. O slanju poruka:
  1. Poruke na mailing listu "Knjigoteka" šalju se na e-adresu: <knjigoteka@googlegroups.com>
  2. U predmet poruke (Subject) obavezno se piše: tačno ime pisca i naslov djela koje se šalje uz poruku. Predmet poruke mora uvijek da odgovara sadržaju poruke.
  3. Za ime prikaza u porukama (Display Name) uvijek se koristi puno ime i prezime pošiljatelja poruke ili se ime mora nalaziti na kraju tijela poruke kao potpis. Nadimak ili skraćeno ime nisu poželjni, jer spadaju u privatnu komunikaciju.
  4. Poruke sa dijakritikom koriste se samo ako su kodirane kao UTF-8 kodni raspored. Slova sa dijakritikom koriste se najčešće kad se u poruci lijepi tekst ili sažetak knjige. U tom slučaju, poruka obavezno mora biti poslata kodirana kao UTF-8.
  5. Knjige se šalju kao prilog uz poruku. Obavezno se komprimiraju u 7-ZIP, ZIP ili RAR arhivu. Za komprimiranje najčešće se koristi 7-ZIP. Program je besplatan, pristupačan čitačima ekrana i lokaliziran. Web-stranica za preuzimanje programa se nalazi na linku: www.7-zip.org
  6. Knjige se imenuju po standardu prihvaćenom u bibliotekarstvu. Navodi se tačno: ime pisca i naslov djela npr. "Albert Camus - Stranac" ili "Camus, Albert. Stranac".
  7. Mora se obratiti pažnja da veličina komprimirane knjige u poruci ne prelazi 5 MB. Ako se šalje više knjiga odjednom, preporučujemo da se onda svaka knjiga šalje u posebnoj poruci.
  8. Ako se šalje više knjiga u jednoj poruci, onda se u tijelu poruke prilaže popis svih knjiga.
  9. Ako se prosljeđuje poruka, tada se šalje samo važan dio poruke. Ostalo se mora obrisati. Obavezno se moraju obrisati lične e-adrese koje se nalaze u toj poruci.
  10. Ako se šalje adresa internetske stranice, tada se ukratko piše šta na njoj treba potražiti.
  11. Sve knjige i ostali materijal koji se postavlja na bilo koji internetski servis za razmjenu datoteka, preporučuje se da bude zaštićen lozinkom "knjigoteka" (bez navodnika i svim malim slovima). naziv komprimirane datoteke treba preimenovati u nešto što neće skretati pažnju. Na primjer, umjesto "Fjodor Mihailovic Dostojevski - Braca Karamazovi.7z" preimenujte u npr, "fmdbk.7z" (samo početna slova). Tekstualne knjige koje se šalju kao attachment uz poruku, nije potrebno šifrirati.
  12. Kada se na mailing listu "Knjigoteka" šalje internetska adresa za preuzimanje knjige, obavezno se u predmet i tijelo poruke navodi ime pisca, naslov djela i veličina za preuzimanje. Uz knjigu ili link koji se šalju, poželjno je dopisati nešto o djelu ili piscu.
 3. Rasprava i arhiva liste
  1. Kada se otvara rasprava, tada se u predmet poruke obavezno piše ime pisca i / ili naslov djela o kojem se piše. Nije dozvoljeno slati besmislene i poruke koje nisu u skladu sa ovim pravilima.
  2. Kada se pišu poruke na mailing listu "Knjigoteka", tada se mora voditi računa da se raspravlja samo o knjigama, da se u raspravama bude korektan prema drugim članovima, da se knjige koje se šalju ili preporučuju budu čitljive i da se mora pridržavati ovih pravila.
  3. Sve poruke i prilozi upućeni grupi automatski se spremaju u arhivu i odmah prosljeđuju svim članovima.
  4. Aktivnost na Knjigoteci može se pratiti na sljedeće načine:
   1. Poruke i knjige u prilogu mogu se primati putem e-maila odmah nakon prolaska na listi;
   2. Poruke i knjige mogu se čitati koristeći web stranu - arhiva liste;
   3. U jednoj poruci dnevno mogu se dobiti sve poruke tog dana a knjige se preuzimaju koristeći web stranu - arhivu liste;
   4. Poruke se primaju nekoliko puta dnevno kao sažetak više poruka a knjige se preuzimaju koristeći web stranu - arhivu liste;
  5. Arhiva mailing liste "Knjigoteka" se nalazi na adresi: Arhiva mailing liste "Knjigoteka" Za pristup arhivi, koristi se e-adresa sa kojom je neko prijavljen na Knjigoteku i lozinka sa GoogleGroups.
  6. Za pristup arhivi Knjigoteke, mora se biti član Knjigoteke i e-adresa mora biti prijavljena na GoogleGrupes. Za prijavu e-adrese na Google grupe treba posjetiti: Mailing lista "Knjigoteka" treba naći link "Prijava", pa "Prijava na Google grupe" i slijediti korake za prijavu.
  7. Ako e-adresa završava domenom "@gmail.com", onda se neće dobijati kopija poruke poslane na mailing listu "Knjigoteka". Ovo se može promijeniti samo drugačijim podešavanjem Gmail računa.
 4. Prijava, odjava i kontakt sa moderatorima
  1. Za odjavu sa mailing liste "Knjigoteka"treba poslati e-poruku na adresu: knjigoteka+unsubscribe@googlegroups.com (predmet i tijelo poruke se ostavlja prazno). Nakon što se od Google grupa dobije poruka sa potvrdom za odjavu, mora se otvoriti link za odjavu ili se vraća dobijena poruka pomoću naredbe "Odgovori Ctrl+R (predmet i tijelo poruke se ostavlja prazno).
  2. Prijedloge, sugestije i primjedbe šalju se na adresu moderatora: knjigoteka@gmail.com Moderatori Knjigoteke su: Refija Okić iz Gračanice i Gradimir Kragić iz Banja Vrućice.
  3. Moderatori mailing liste "Knjigoteka" nisu odgovorni za sadržaj i priloge koje razmijenjuju članovi preko liste.
 5. Moderatorske odluke
  1. U slučaju nepoštivanja pravila, koristi se neka od moderatorskih mogućnosti:
   1. Privatna opomena na ličnu e-adresu ili javna opomena poslata na listu;
   2. Moderisanje ili zabrana slanja poruka;
   3. Privremeno ili trajno isključenje sa mailing liste "Knjigoteka";
 6. Prihvatanje ovih pravila
  1. Ukoliko ste pročitali pravila liste 'Knjigoteka' i saglasni ste sa njima,molimo da pošaljete poruku na adresu moderatora u kojoj ćete navesti:
   1. da ste saglasni sa pročitanim pravilima;
   2. Ime osobe od koje ste doznali ili ko vam je preporučio da se prijavite na mailing listu "Knjigoteka"?Upisati konkretno ime i prezime;
  2. Poruku pošaljite na adresu: knjigoteka@gmail.com
  3. Nakon toga, moderatori će Vam poslati formular koji treba da popunite.

formular za prijavu na listu "Knjigoteka"