Informacije o "OiM" listi

Cilj liste "OiM" je da okupi slijepe, slabovide i druge osobe koje žele razmjenjivati informacije i iskustva vezanim za orjentaciju, mobilitet, putovanje, pristupačne lokacije, upotrebu bijelog štapa, psa vodiča ili "GPS" navigaciju.

Pod orjentisanjem slijepih u prostoru podrazumijeva se umješnost, odnosno vještina snalaženja u velikom prostoru, među predmetima, na ulici, međju zgradama, u naselju i u malom prostoru. Mobilitet se definiše kao sposobnost sigurnog kretanja od jednog do drugog mjesta u sredini koja nas okružuje. Pojmovi "orijentacija" i "mobilitet" su međusobno tijesno povezani.

Svaki čovjek, pa i slijepa i slabovida osoba, duboko u sebi nosi potrebu za samostalnošću. Ta se potreba može nekada samo prividno potisnuti. Međutim, čovjek koji je lišen vizuelne funkcije često je prisiljen da traži pomoć od drugih. U srazmjeri od upućenosti na pomoć drugih, slijepe i slabovide osobe dostižu određen stepen samostalnosti i nezavisnosti. Svakodnevni život i potrebe za odlazak u školu, na radno mjesto, u tržni centar, u zdravstvenu ustanovu itd, nameću potrebu da se slijepe i slabovide osobe osposobe do određene mjere za samostalno kretanje.

Prijava, odjava i info-page

Navigacija

Ispravan XHTML 1.0 Transitional