O mailing listi "SliKom"

Mailing lista "SliKom" je osnovana 29. juna 2002. godine. Cilj mailing liste "SliKom" je da okuplja slijepe i slabovide osobe koje koriste računare sa: čitačima ekrana, ekranskim lupama, sintetizatorima govora, Brajevim redcima ili drugim pristupačnim hardversko / softverskim tehnologijama a koji govore ili razumiju neki od južnoslovenskih jezika.

Mailing lista "SliKom" je otvorena i za sve druge koje ova oblast interesuje, koji trebaju pomoć, koji mogu pomoći a prihvataju pravila o načinu rada mailing liste. Mailing lista "SliKom" ima status otvorene liste. Status otvorene liste znači da sve poruke prolaze bez moderatorske kontrole, da je arhiva svih poruka javno dostupna. Privatnost svih e-adresa je zaštićena tako da su e-adrese dostupne samo administratorima i moderatorima liste. U arhiviranim porukama nisu vidljive e-adrese. Prijava na mailing listu "SliKom" vam omogućava da učestvujete u raspravama na određene teme a ne neograničeno PRAVO. Prijava na ovu listu može biti uskraćena u svakom trenutku ukoliko moderatori procjene da je Vaše ponašanje odstupilo od pravila liste.

Od 29. juna 2002. do 13. juna 2004. mailing lista "SliKom" je imala adresu: <SliKom@YahooGroups.com> a od 14. juna 2004. mailing lista "SliKom" ima adresu: <slikom@freelists.org>.

Pravila i prijava na listu

 1. O čemu se može pisati na listi "SliKom"?
  1. O čitačima ili uvećivačima sadržaja ekrana;
  2. o sintetizatorima govora i brajevim redcima;
  3. o drugim pristupačnim hardversko / softverskim tehnologijama koje olakšavaju rad na računarima;
  4. o operativnim sistemima kao što su: Windows, MAC, Linux, iOS, android a koji su instalirani na desktop, laptop ili drugim prenosnim računarima;
  5. o korišćenju, podešavanjima raznih aplikacija, o uslugama na internetu i slično;
  6. o problemima u radu na računarima, učenju, iskustvima i svemu onom što ukljucuje rad na računaru;
  7. o ostalim temama vezanim uz računare osim onih koje nisu dozvoljene a koje su navedene pod stavkom 2 u ovoj listi;
  8. možete postavljati pitanja, davati odgovore ili učestovati u diskusiji na temu koja je u skladu sa ciljevima mailing liste "SliKom".
 2. O čemu se ne može pisati na listi "SliKom"?
  1. Kao posebno, nije dozvoljeno slati poruke koje vređaju članove liste "SliKom" po osnovu nacionalne, verske, polne ili bilo koje druge pripadnosti;
  2. kao posebno, nije dozvoljeno slati poruke u kojima se traži ili nude krekovi, serijski brojevi ili drugi nelegalni načini registrovanja softvera;
  3. nije dozvoljeno slati poruke koje sadrže viceve, reklame ili druge tekstove koji nisu u skladu sa pravilima ove liste. Nije dozvoljeno slati poruke koje imaju karakter "spam", "hoaks" ili druge beskorisne poruke;
  4. nije dozvoljeno slati poruke čiji subjekt sadrži: "off topic" ili druge oznake a koje ukazuju da sadržaj poruke odstupa od pravila ove liste. Nije moguće slati poruke koje imaju attachmente. Poruke su ograničene na 64 Kilobites čistog / plain teksta;
  5. Ipak, u dogovoru sa moderatorima liste moguće je napraviti izuzetke od ovih pravila. U tom slučaju u subjektu ili u tekstu poruke obavezno će da piše da se radi o izuzetku koji je odobren od moderatora;
  6. članstvo na ovoj listi nije uslovljeno članstvom na nekim drugim listama. Na listi "SliKom" nije dozvoljeno pisati i raspravljati o radu drugih lista, ponašanju moderatora ili članova tih drugih lista;
  7. sastavni dio ovih pravila su i opšta pravila o listama čiji sadržaj se može pročitati na: O mailing i drugim listama
 3. Moderatorske odluke:
  1. Za odstupanje od pravila ove liste moderatori će vas privremeno ili trajno isključiti sa liste, zabraniti da šaljete ili primate poruke određeno vrijeme ili upozoriti na greške koje pravite. Odluke moderatora su uvek konačne.
 4. Vaši lični podaci i status na mailing listi "SliKom":
  1. Kada se prijavite na listu, vaš status je "No-Post". To znači da vam je onemogućeno slanje poruka;
  2. da bismo vas prihvatili kao člana liste i omogućili slanje poruka, kao obavezno treba da znamo o vama sledeće podatke:
   1. Puno ime i prezime;
   2. Da li ste slepa, slabovida ili osoba koja vidi normalno;
   3. Grad i državu gde živite ili privremeno boravite;
  3. Kao neobavezno, možete nam poslati i druge podatke o vama a koji mogu biti od važnosti da ih moderatori znaju. Ti podaci mogu između ostalog biti:
   1. Da li pored oštećenja vida imate i neku drugu invalidnost koja utiče na vaš način korišćenja računara;
   2. Koje godine ste rođeni;
   3. Da li ste učenik, student, nezaposlen, zaposlen ili penzioner;
   4. Da li o sebi mislite da ste početnik, napredni ili imate vrlo dobro znanje u korišćenju računara i programa koje koriste slepe i slabovide osobe;
  4. ovi neobavezujući podatci, kao i eventualno još neki drugi podatak imaju isključivo za cilj da vas moderatori bolje upoznaju i da bolje shvate vaše diskusije na listi.
  5. garantujemo da poslati podaci kao i vaša e-mail adresa neće biti korišćeni u bilo koje druge svrhe osim za potrebe moderatora. Potrebni podaci moraju se poslati kod prve prijave i potvrditi svaki put kada se mjenja e-adresa ili je došlo do promjene u obavezujućim podacima. Potrebne podatke šaljite isključivo na e-adresu moderatora.
  6. Slanjem podataka smatramo da ste se upoznali sa svim pravilima koja važe za mailing listu "SliKom" i da su ona prihvaćena. Preporučujemo, ukoliko se prijavljujete prvi puta, morate pratiti kako lista funkcioniše. najmanje 15 — 30 dana nemojte slati poruke, čitajte poruke sa mailing liste "SliKom" najmanje dve — četiri nedelje da biste stekli utisak o čemu je uopšte reč i koje su sve teme zastupljene.
 5. O prijavljivanju, arhivi i kontaktu sa moderatorima:
  1. Za prijavu, poslati poruku na adresu:  <slikom-request@freelists.org> -  U subject upisati, subscribe a polje za poruku mora biti prazno.
  2. Za odjavu, poslati poruku na adresu:  <slikom-request@freelists.org> -  U subject upisati, unsubscribe a polje za poruku mora biti prazno.
  3. Poruku za moderatora slati na adresu: <slikom-moderators@freelists.org>
  4. Razgovor sa moderatorima na Zoom sastanku uz predhodnu prijavu: Zoom Meeting subotom od 16:55
  5. Za pregled arhive poruka, posjetiti url: http://www.freelists.org/archives/slikom